Inbjudan: Brenderup Rental

Inbjudan: Brenderup Rental

Under hösten 2016 påbörjades varumärkesprojektet att ta Thule Rental till Brenderup. Jag var delvis projektledare för projektet men hade också en hel del uppgifter. Bland annat fick jag i uppdrag att ta fram en ”unik och kreativ” inbjudan till Rental-teamet inför en kick off.

Jag valde att använda formen av den nyckelring som används till Rentals hyrsläp, tillsammans med en nyckelring och nyckel. Budskapet var att det här var ”the key to our future” och på baksidan stod alla detaljer om datum, tid och plats. Inbjudan blev uppskattad och kick offen blev, enligt hörsägen, lyckad.