JKPG Matguide.

JKPG Matguide.

OM PRODUKTEN: JKPG Matguide är ett slutprojekt från Södra Vätterbygdens folkhögskola 2014/2015. Matguiden har sin grund i en webbaserad enkät som genomfördes med ett hundratal Jönköpingsbor under hösten 2014. I enkäten fick deltagarna svara på vilken restaurang de rekommenderar i olika matkategorier. De kategorier med flest antal svar resulterade sedan i reportage med restaurangägarna.

IDÈ, TEXT OCH GRAFISK FORM: Alice Berntsson | OFFICIELL HASHTAGG: #jkpgmatguide

jkpgmatguide3 jkpgmatguide5 jkpgmatguide