Kataloger

Kataloger

Ett av mina första (och största!) uppdrag på Brenderup Group var att producera samtliga kataloger för företagets marknader och produktsegment. Uppgiften var stor, men tack vare den fick jag möjligheten att få lära mig produkterna på ett ordentligt sätt.