Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Som marknadskoordinator på Brenderup Group var det mitt ansvar att se till att kommunikation och information kom till rätt personer vid rätt tillfälle. Och då är nyhetsbrev ett perfekt verktyg!

Genom en nyhetsbrevstjänst skickades minst två nyhetsbrev i månaden till kunder, återförsäljare och personal. Jag ansvarade för att ta fram text, grafiskt innehåll och skicka ut. Innehållet togs fram tillsammans med säljchef, säljare eller HR-chef och kunde vara allt från kampanjinformation, införsäljningsmaterial, serviceåtgärder eller webshopserbjudanden. Nyhetsbreven har varit på svenska, engelska, danska och norska.