Öppet hus.

Öppet hus.

Vi fick i uppgift att ta fram en affisch och annons till skolans Öppet hus. Jag valde att arbeta med typografi, strukturer och samma färg i olika opacitet. Strukturen hämtades från skolans utsida och var tänkt att symbolisera att SVF tänker nytt, men ändå traditionellt.

insida_öppethus