Redesign Magasin.

Redesign Magasin.

 

Som ett veckouppdrag på två veckor fick vi i uppdrag att redesigna Sveriges största hälsomagasin MåBra. Den nya designen skulle locka en ny målgrupp, men ändå ha släktskap med den tidigare formen. Min idé var att varje nummer skulle ha en egen färg, med olika opacitet, som bland annat skulle användas till att skilja på annons och redaktionellt innehåll.

måbra-2

måbra-5måbra-3

måbra_4