Sokraten.

Sokraten.

Jag och Emma Råsberg producerade Sokratens vinternummer 2013. Sokraten är en tidning för medlemmarna i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Jag var ansvarig för den grafiska designen av samtliga sidor och korrläsning.

sokraten2