Sociala medier

Sociala medier

Som en del i mitt uppdrag på Brenderup Group arbetar jag med företagets Facebook-sidor. I mitt fall består det arbetet av planering, innehållsproduktion, publicering och uppföljning. Innehållet är både köpta annonser och organisk räckvidd.

De Facebook-sidor jag arbetar främst med är:
+ Fogelsta Sverige
+ Brenderup Sverige
+ Brenderup Norge