Facebook

Facebook

Som en del i mitt uppdrag på Brenderup Group arbetade jag med företagets Facebook-sidor. I mitt fall bestod det arbetet av planering, innehållsproduktion, publicering och uppföljning. Innehållet var både köpta annonser och organisk räckvidd.

De Facebook-sidor jag arbetade med var:
+ Fogelsta Sverige
+ Brenderup Sverige
+ Brenderup Norge
+ Oneway by Brenderup Sverige